Hälsotester och samtal

PhP – personligt hälsoprogram

En metod där en hälsovägledare för ett samtal kring hälsofrågor och levnadsvanor.

Tillsammans med en hälsovägledare går du igenom fyra olika områden: personliga förutsättningar, arbetssituation, levnadsvanor ( kost, motion, fritid) och fysiska mätningar såsom, konditionstest, vilopuls, blodtryck och kroppssammansättning.

Efter 3-6 mån görs en uppföljning och utvärdering.

Det kan även göras i grupp, ex. personal och arbetsgrupper där statistik och gemensamma utvärderingar kan kompletteras med åtgärdsprogram.

Livskraftssamtal

Samtal som har fokus att lyfta fram individens behov av utveckling, kunskap och förändring/utvecklingsvilja för att ta vara på resurser samt bibehålla välbefinnande och hälsa.

Ökad medvetenhet

Samtalen bygger på att skapa ökad medvetenhet kring den egna hälsan samt i dialog med hälsovetaren diskutera eventuella utveckling- och förändringsmetoder.

Livsstil och levnadsvanor samt den aktuella livssituationen ligger hela tiden till grund för samtalet.