Kvinna som håller i en sjal hoppar

ACT – Att hantera stress och främja hälsa

”ACT i ”Studiecirkelform”

ACT är en kurs baserad på senaste forskningen kring stress och välmående. Du får lära dig konkreta och evidensbaserade verktyg för att hantera livets stress och att leva ditt liv i mer samklang med dina livsvärden. Kursen ges vid fyra tillfällen, där varje kurstillfälle är två timmar (totalt 10 timmar). Träffarna är varannan vecka. Gruppens storlek är begränsad till max 12 personer. Vi kommer arbeta i studiecirkelform där deltagarna delar med sej av egna erfarenheter och tankar och kursledaren vägleder och håller ihop programmet. Innehållet är en blandning av teori och upplevelsebaserade moment. Man arbetar individuellt, med par-och gruppövningar samt med frågeställningar i diskussionsform. Personliga samtal kan vid önskemål ges samt ett uppföljningstillfälle efter avslutad kurs (gärna efter ca 3 månader).

Följande är frågor vi kommer att arbeta kring:

  • Vad tycker jag är viktigt och vad ska mitt liv stå för?
  • Vad vill jag ska finnas med i mitt liv inom livets olika områden.
  • Hur kan vi förhålla oss till den stress som är ofrånkomlig i vårt dagliga liv?
  • Vad bör vi acceptera och vad kan vi förändra?
  • Vad är stress och vad händer i kroppen när vi är stressade?
  • Hur kan vi förhindra depression eller utmattningsdepression?
  • Hur kan vi använda ett Salutogent perspektiv och ha positiv psykologi som utgångspunkt på livets olika utmaningar?

Vid varje kurstillfälle kommer du bli uppmanad att börja använda de strategier du lärt dig på kursen, I ditt dagliga liv, för att konkret ta steg i riktning mot det liv du vill leva. Tillsammans med andra jobbar du med livsfrågor inom alla delar av livet och får lära dig verktyg för att skapa ett liv i bättre balans. Kursen baserar sig på en form och vidareutveckling av KBT kallad ACT – Acceptance and commitment training/therapy.

Vad säger forskningen?
Denna modell är en svensk omarbetning av ”ACT at work” som fått goda resultat efter forskning i England och Sverige. De som genomgått kursen har sänkt arbetsrelaterad stress och ökat sin generella psykiska hälsa. (Bond & Bunce 2000; Bond & Bunce 2003). Ytterligare forskning från både Sverige, England och Australien visar att detta är en effektiv metod för att minska bland annat stress, ångest och nedstämdhet och vidare öka livskvalitet, välmående och arbetsengagemang för vuxna och ungdomar.

Vill du ta del av forskningen och grundaren till det svenska upplägget, besök www.livskompass.se

Tid
Torsdagar kl 18-20
1.To 10/10 ht 2019
2.To 24/10
3.To 7/11
4.To 21/11

Plats
Vänersborg på Blixthälsa1tr upp. Industrigatan 10

Pris 2000 kr inkl moms

Kurslitteratur:
Tid att leva, Livheim, Ek, Hedensjö ingår + presentationsmaterial
Kaffe & Te med tilltugg

Kursledare ACT
Annika Blixt, Blixthälsa hälsovetare, CNMmassör & yogalärare

Anmälan och frågor
info@blixthalsa.se
070-7726260

Kursledaren är utbildad handledare för ACT, med en erfarenhet- och kompentens plattform inom praktisk och teoretisk hälsovetenskap, massage, yoga och motiverande samtal.
I samarbete med Medborgarskolan