Hinner Du andas?

Hur har Du det med andningen? Hinner Du andas de där långa djupa andetagen som du förmodligen vet är så bra för kroppen och psyket.

Idag när livet ofta ”går i 120” och vi skall hinna med så mycket och ta in information och nyheter är det lätt att hamna i ”disfunktionell andning” istället för ”funktionell andning” vilket är det andningssätt som är bäst för oss. Andningens betydelse är underskattad! Andningen är grunden i livet. Det första vi gör när vi föds är att få igång andningen , som är starten till livet utanför livmodern. Det sista vi gör är att sluta andas. Alltså början och slutet på vårt liv på jorden! Vi andas ca 20.000 gånger/dag hela livet och kan många gånger ändå inte andas ordentligt! Andningen påverkar vår kropp, vårt sinne och vår hälsa fundamentalt.

I boken Andningen som helande kraft av Gunnel Minett skriver hon att ” Andningen har alltid stått i centrum för människans kroppsliga funktioner. Även om den moderna medicinen försöker skapa nya begrepp, har andningen traditionellt alltid avgjort om en människa varit levande eller död. Sedan åtusenden tillbaka har man känt till att andningen kan användas som ett redskap för människans mentala och fysiska utveckling. Man har lärt sig att använda andningen för att läka sig själv, för att förlänga livet, och för att uppnå andra medvetandenivåer. Andningen har också givits en andlig deimension.”

Vad Du än gör i Ditt liv; arbetar, är hemma med barn, är dagledig-pensionär eller arbetslös, hårt tränande idrottare, motionär eller inaktiv, är sjuk eller har någon fysisk eller psykisk nedsättning mm så har Du alltid nytta av att ta långa djupa andetag och hitta en andning som är funktionell, och som involverar dina andningsorgan på bästa sätt. Ja, det här är egentligen det viktigaste att göra varje dag för att bibehålla hälsan och även må bättre, få mer energi, öka blodcirkulationen och rena och rensa kroppen och ”knoppen” på slaggprodukter.

Hur skall jag då andas för att få bästa möjliga effekt av min andning? Jo, Du skall använda alla Dina andningsorgan på bästa möjliga sätt. I Dina andningsorgan ingår diafragman (övre delen på magen, alldeles över naveln och in under bröstkorgen fram och bak), bröstkorgen, revbensmusklerna (intercostalerna), lungorna och luftvägarna, näsan och dess bihålor samt luftstrupen och luftrören som leder till dem.

En övning Du kan göra så ofta Du kan är att i vardagen sitta eller ligga en liten stund och fokusera på din andning. Försök känn hur den kommer in och ut i kroppen. Lägg hö hand på magens övre del och vänster hand med fingrarna uppåt på nyckelbenet och resten av handen på bröstkorgen. Andas in genom näsan och fyll magen(som en ballong), sedan bröstkorgen hela vägen upp till nyckelbenen, håll kvar och känn spänningen innan Du sedan andas ut genom näsan och låter bröstkorgen och magen sjunka ihop. Låt kroppen själv bestämma när det är dags att ta nästa andetag. OBS! Håll inte andan…Fortsätt så här utifrån hur lång tid Du har på Dig 1 – 30 minuter så ofta du kan. Kvällen brukar vara ett bra tillfälle och under dagen om Du tappar energi eller känner Dig stressad.

Ibland pga olika anledningar ex. sjukdomar, handikapp eller andra inskränkningar så kan detta vara delvis eller helt omöjligt. Du kan ändå alltid på något sätt fokusera och påverka Din andning genom regelbunden fokusering och träning.

Om Du tycker att det tar emot eller känns jobbigt i början eller om Du av och till känner obehag , så ta det lite lugnare med andetagen, försök att inte anstränga Dig för mycket utan slappna av in och ut så mycket Du kan!

Exempel på några Metoder att ta hjälp av för att utveckla sin andning är:

Muskulär Avslappningsträning, Mental träning, Meditation, YOGA, Massagebehandlingar, Olika kroppsterapier som frigörande andning, rosenterapi m fl samt motionsaktiviteter av olika slag.

Mitt hälsotips denna gång blir naturligtvis:

Försök öva på Djupa långa andetag så ofta Du kan. Du kommer bli förvånad över hur effektivt du kan påverka ditt sinnestillstånd bara genom att andas djupare och mer funktionellt!

Boktips:

Andningen som helande kraft – Gunnel Minett
Yoga för kvinnor – Karin Björkegren/Jones
Kraften bakom yoga – Ashtangayogans åtta delar enligt Sri K Pattabi Jois – Petri Räisänen

Till vi hörs igen, ANDAS för Livet och i livet så ofta Du kan!
Annika Blixt

Hälsospalten mars

Ibland händer det saker som vi inte kan råda över eller förändra. Hur kan vi vid dessa tillfällen bibehålla vår livsglädje och hälsa trots det ”brus” vi hamnar i?

Frågan i sig är stor och det finns inget helt enkelt svar. Däremot finns det många olika sätt att ta sig igenom svåra situationer och problem. Vi är alla unika och hanterar därför också saker på varierande sätt?

Aaron Antonovsky,( professor i medicinsk sociologi vid Ben Gurion Universitetet i Israel) har i sin forskning kommit fram till ”att ha en känsla av sammanhang”- KASAM, är den mest betydelsefulla faktorn för god hälsa. Den kärnfråga han fokuserat på är: Hur kommer det sig att en del människor klarar att bibehålla såväl psykisk som fysisk hälsa trots enorma yttre och inre påfrestningar”? Han refererar till personer som suttit i koncentrationsläger, genomlidit krig, haft förluster av nära anhöriga och människor som råkat ut för personliga tragedier, t ex fysiska handikapp och sjukdomar.

Aaron menar att de som klarade dessa påfrestningar med någon form av bibehållen inre balans och nöjdhet med livet var just de som hade en hög grad av ”KASAM” – Känsla av sammanhang. Detta står för att vi har en känsla av att tillvaron är någorlunda begriplig och att vi samtidigt kan påverka och hantera händelser och skeenden. Då kan vi få en mening med det som sker, även om det är tragiskt eller jobbigt. Läs mer i boken Hälsans mysterium.

Vi strävar väl alla på ett eller annat sätt efter lycka och välbefinnande och vi har kanske också olika utgångspunkter i vad dessa känslor och begrepp står för.

Jag tror att mycket handlar om vår inställning till livet och det vi utsätts för. Om vi medvetet går in för att exempelvis lyssna mer aktivt på de människor vi har runt oss, våra barn, partners, arbetskamrater och övriga medmänniskor så är det också lättare att förstå saker. Problem uppstår ofta pga missförstånd och missförstånd kan i sig leda till konflikter, irritationer, stressyndrom och depressioner.

Mitt hälsoråd denna gång blir därför:

Lyssna mer aktivt på dem Du har i Din närhet. Men lyssna också inåt på vad Din magkänsla och Ditt hjärta säger. Ofta finns bästa svaret där inne.

Boktipset:

Drömliv – Lycklig på riktigt – av Kajsa Ingemarsson & Karin Nordlander

Hälsocitatet:

”Sök det bästa i allt! Gör det till en vana att se det bästa hos människor och situationer. Du kommer att finna att detta enkla förhållningssätt leder till optimism och positiva känslor – vilket i sig tur alstrar lugn.” Av Paul Wilson

Tills vi hörs igen – MÅ väl!
Annika Blixt

”Well, well, well…wellness i höst!”

Ja, då har äntligen hösten kommit. Hög klar luft, vackra färger i naturen och lite mörkare kvällar (fast med tydligare stjärnhimmel). Jag tycker hösten har en känsla av välbefinnande över sig. Även om det kan kännas lite nostalgiskt att sommaren som man längtat till, och kanske planerat så länge bara sa ”svisch”.

Välbefinnandet har nog för mig att göra med att vardagen återigen gör sitt intåg och rutiner och en viss återupprepning sker var dag. Rutiner kan ju låta trist men de har ändå en viss trygghet över sig och skapar en känsla av översikt.

Själva ordet ”vardag” är ju kanske inte förknippat med det mest spännande men det är ju verkligen något som sker ofta, hela tiden och varje dag.

Wellnessbegreppet handlar faktiskt just om detta!

Att ta vara på det som är bra i livet och fokusera på det samt vara sin egen ”mästare”-ledare där det handlar om att lyfta fram vardagens glädjeämnen och möjligheter.

Mitt hälsotips eller Wellnesstips till Dig blir därför:

Plocka fram papper och penna, skriv ned det som faktiskt är bra i ditt liv, med kroppen-arbetet-fritiden-relationerna-dina saker mm.

Jag tror och hoppas att det kommer stå några saker på din lista. Fokusera på dem och påminn dig om dem var dag. Kanske kan Du också skriva ned något Du vill utveckla eller har som mål att genomföra /göra. Påminn Dig själv även om detta var dag.

Lite bakgrund till begreppet Wellness:

Kommer ursprungligen från USA och läkaren Halbert Dunn. Han ser wellness som en strävan och en livsstil för att komma närmare ett upphöjt tillstånd av psykiskt och fysiskt välbefinnande

Så till sist
LEV VÄL var dag!

Annika Blixt