Hälsospalten mars

Ibland händer det saker som vi inte kan råda över eller förändra. Hur kan vi vid dessa tillfällen bibehålla vår livsglädje och hälsa trots det ”brus” vi hamnar i?

Frågan i sig är stor och det finns inget helt enkelt svar. Däremot finns det många olika sätt att ta sig igenom svåra situationer och problem. Vi är alla unika och hanterar därför också saker på varierande sätt?

Aaron Antonovsky,( professor i medicinsk sociologi vid Ben Gurion Universitetet i Israel) har i sin forskning kommit fram till ”att ha en känsla av sammanhang”- KASAM, är den mest betydelsefulla faktorn för god hälsa. Den kärnfråga han fokuserat på är: Hur kommer det sig att en del människor klarar att bibehålla såväl psykisk som fysisk hälsa trots enorma yttre och inre påfrestningar”? Han refererar till personer som suttit i koncentrationsläger, genomlidit krig, haft förluster av nära anhöriga och människor som råkat ut för personliga tragedier, t ex fysiska handikapp och sjukdomar.

Aaron menar att de som klarade dessa påfrestningar med någon form av bibehållen inre balans och nöjdhet med livet var just de som hade en hög grad av ”KASAM” – Känsla av sammanhang. Detta står för att vi har en känsla av att tillvaron är någorlunda begriplig och att vi samtidigt kan påverka och hantera händelser och skeenden. Då kan vi få en mening med det som sker, även om det är tragiskt eller jobbigt. Läs mer i boken Hälsans mysterium.

Vi strävar väl alla på ett eller annat sätt efter lycka och välbefinnande och vi har kanske också olika utgångspunkter i vad dessa känslor och begrepp står för.

Jag tror att mycket handlar om vår inställning till livet och det vi utsätts för. Om vi medvetet går in för att exempelvis lyssna mer aktivt på de människor vi har runt oss, våra barn, partners, arbetskamrater och övriga medmänniskor så är det också lättare att förstå saker. Problem uppstår ofta pga missförstånd och missförstånd kan i sig leda till konflikter, irritationer, stressyndrom och depressioner.

Mitt hälsoråd denna gång blir därför:

Lyssna mer aktivt på dem Du har i Din närhet. Men lyssna också inåt på vad Din magkänsla och Ditt hjärta säger. Ofta finns bästa svaret där inne.

Boktipset:

Drömliv – Lycklig på riktigt – av Kajsa Ingemarsson & Karin Nordlander

Hälsocitatet:

”Sök det bästa i allt! Gör det till en vana att se det bästa hos människor och situationer. Du kommer att finna att detta enkla förhållningssätt leder till optimism och positiva känslor – vilket i sig tur alstrar lugn.” Av Paul Wilson

Tills vi hörs igen – MÅ väl!
Annika Blixt

”Well, well, well…wellness i höst!”

Ja, då har äntligen hösten kommit. Hög klar luft, vackra färger i naturen och lite mörkare kvällar (fast med tydligare stjärnhimmel). Jag tycker hösten har en känsla av välbefinnande över sig. Även om det kan kännas lite nostalgiskt att sommaren som man längtat till, och kanske planerat så länge bara sa ”svisch”.

Välbefinnandet har nog för mig att göra med att vardagen återigen gör sitt intåg och rutiner och en viss återupprepning sker var dag. Rutiner kan ju låta trist men de har ändå en viss trygghet över sig och skapar en känsla av översikt.

Själva ordet ”vardag” är ju kanske inte förknippat med det mest spännande men det är ju verkligen något som sker ofta, hela tiden och varje dag.

Wellnessbegreppet handlar faktiskt just om detta!

Att ta vara på det som är bra i livet och fokusera på det samt vara sin egen ”mästare”-ledare där det handlar om att lyfta fram vardagens glädjeämnen och möjligheter.

Mitt hälsotips eller Wellnesstips till Dig blir därför:

Plocka fram papper och penna, skriv ned det som faktiskt är bra i ditt liv, med kroppen-arbetet-fritiden-relationerna-dina saker mm.

Jag tror och hoppas att det kommer stå några saker på din lista. Fokusera på dem och påminn dig om dem var dag. Kanske kan Du också skriva ned något Du vill utveckla eller har som mål att genomföra /göra. Påminn Dig själv även om detta var dag.

Lite bakgrund till begreppet Wellness:

Kommer ursprungligen från USA och läkaren Halbert Dunn. Han ser wellness som en strävan och en livsstil för att komma närmare ett upphöjt tillstånd av psykiskt och fysiskt välbefinnande

Så till sist
LEV VÄL var dag!

Annika Blixt