NIA & Yoga – Rörelse för livet!

Yogaprogram hösten 2019

Yogaprogram våren 2019

Onsdagsordet

Nytt år, nya möjligheter!

Så kan man se inträdet av något orört. För en del kan det dock vara lite mindre lockande och kanske till och med utmanande med nya saker, förändringar och att inte veta vad som skall hända. Vem är du och hur tänker du nu när 2019 ligger blankt framför dej? Själv har jag blandade känslor, å ena sidan är det lite nostalgiskt att se tillbaka på året som gått, tänka på vad man gjorde men också på det man tänkt göra men som aldrig blev av … alla härliga stunder, upplevelser och möten som året gav men också vissa sorgligheter och tuffa situationer man ställts inför.

Jag tycker nog ändå att det känns härligt med ett nytt år. Det där att köpa ny almanacka och se alla oskrivna och okladdade blad ligga där och vänta på ifyllnad, lite som alla dagar och stunder som bara väntar på att upplevas. Jag vet inte om du är som jag, hittar på nyårslöften och har stora ambitioner på vissa delar du vill göra eller utveckla detta året? Om det är så, då hoppas jag att du varit snäll mot dej själv och satt en ambitionsnivå som är realistisk men också lustfylld. Lust och glädje är en framgångsfaktor när det gäller att lyckas med utmaningar och förändringar. En gnutta jäklar anamma, motivation och lite stöd av omgivningen kan också göra gott.

En sak till som jag framför allt fick in tydligare i mitt system de senaste månaderna på 2018 var; Medveten Närvaro! Vad innebär det då? En del av er har säkert kommit i kontakt med mindfulness som innebär samma sak. Genom en utbildning till handledare i ACT, har jag fått en tydlighet i hur vi kan bli mer medvetna i nuet och på det sättet även sänka vår stressnivå och bli mer fokuserade. Syftet med ACT ( Acceptance and Commitment Therapy) är att vägleda människor till ett rikt och meningsfullt liv – och att också få oss att acceptera den smärta som är en oundviklig del i att vara levande! Vill Du veta mer eller boka hälsosamtal som grundar sej på detta, hör av dej!

Till sist, ”lyft blicken, förläng magen och ta ett djupt andetag, tänk här och nu och le”!

NAMASTE Annika

Onsdagsordet

YOGA

YOGAN är här för att stanna! Den är absolut ingen övergående trend som snart suddas ut och ersätts av något annat… Vårt samhälle behöver yogan som motvikt till den stress och turbulens vi ständigt lever i och med. Yogan gör oss lugna och mer medvetna om oss själva och vår omgivning. OO handlar denna onsdag om yogans effekter och hur vi kan använda den som komplement till annan idrott och träning. Även i vardagslivet passar yogan som en metod att skapa balans och lugn, men också för att finna livsriktning och livsinnehåll .

Ett citat från en känd yogaguru: ” Do your practice and all is coming” Sri K Pattabhi Jois

Pattabhi menade att utan utövning och träning händer ingenting, yoga är 99 % praktik och 1 % teori, så våra dagliga rutiner och vanor är det viktigaste, för att få effekt av yogan.

Innan vi går vidare bara lite kort återblick på varför OnsdagsOrdet – OO,  kom till:

OnsdagsOrdet – OO kom till som ett forum för att reflektera och beskriva olika teman som har anknytningar till Blixthälsas verksamhetsutbud och de metoder, värderingar och tankar Blixthälsa försöker förmedla. Onsdagen är enligt historien en kraftdag , en ”Lillelördag”  mitt i veckan då bl a pigorna (piglördag). Detta gjorde onsdagen till en lite festligare vardag än de andra. Vår gamla nordiska gudasaga om Asgård, där de fornnordiska gudarna enligt sägen levde, berättar att onsdagen var uppkallad efter Oden, gudarnas härskare och ledare. Därav att onsdagen är en stark dag. Jag tyckte därför att den dagen var utmärkt att förmedla starka och viktiga tankar på!

Vad är då Yoga? Jo, en filosofi med över 5000 år på nacken! Yogans ursprung finns i Indien där man hittade arkeologiska fynd som visade olika yogapositioner. Många religioner ex buddismen har använt yogan som metod och därför förknippas de ofta med varandra. Yogan är dock religiöst obunden. Ordet yoga betyder förening, förening av kropp och själ. Yogan ser människan som ett energisystem med olika funktioner som behöver balans, harmoni och flöde. Genom att töja kroppen, tänjer vi även vår mentala kapacitet och får ett högre medvetande. Yogans grund är andningen och målet är meditation. Det finns många olika sorters yoga. Det viktigaste är att våga prova sej fram och se att olika former av yoga passar olika människor. När vi yogar mer fysiskt kan vi genom att vända, vrida, sträcka och vara förankrade i olika ställningar komma i kontakt med oss själva på ett nytt sätt. Saker väcks upp i kroppen och kommer upp till ytan. Det kan vara skador, sorg, oförrätter , sånt vi kapslat in, som gjort för ont. Med yogan kommer det upp till ytan och vi kan släppa det, gå vidare, sova bättre, bli gladare och må bättre.Vi befrias också från stress och oro när vi yogar regelbundet. Man ser klarare och tänker klarare. Yogan renar och rensar också ur kroppen och på det sättet stärks immunförsvaret.

Om man tränar, idrottar eller håller på med sport av olika slag kan yogan vara ett fantastiskt komplement. Yogan handlar inte om prestation eller att vara så vig som möjligt, utan om att bli mer medveten om sin kropp, sin andning, obalanser och balanser. Du utvecklar ditt sinne och får bättre intuition och självreflektion. Yogan ger återhämtning och ökar rörligheten, ger bättre balans och kroppshållning. Så låt yogan komma in i ditt liv och berika din kropp ditt sinne och din värld!

”Yoga is a process of replacing old patterns with new and more appopriate patterns”. Sri T. Krishnamacharya

Tills vi hörs igen, höj blicken och titta upp, kanske ser du nya möjligheter och får andra tankar!

RETREAT på Greenstones 4-5 maj